Symptomen van allergie

Allergische reacties

Een allergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen. De symptomen of verschijnselen, die men lichamelijk kan ondervinden als gevolg van een allergische reactie, kunnen per persoon verschillen.

De reactie wordt veroorzaakt door het aanmaken van histamine. Histamine zorgt voor het verwijden van de bloedvaten waardoor de afvalstoffen worden afgevoerd en antistoffen worden aangevoerd. Deze histaminereactie is in principe positief maar bij een overmatige of ongewenste histaminereactie wordt er een teveel aan histamine aangemaakt waardoor je last kunt krijgen van allergieklachten.

We onderkennen verschillende allergieën die we in grofweg de volgende groepen indelen:

 1. Voedselallergenen (bijv. pinda’s, noten, vis- en schaaldieren)
 2. Inhalatieallergenen (bijv. gras- en boompollen, huisstofmijt)
 3. Insectengif (bijv. door een wespensteek, bijensteek)
 4. Geneesmiddelen (bijv. aspirine, antibiotica)
 5. Contactallergenen (bijv. nikkel in sieraden, cosmetica, parfum)

De reacties die deze stoffen/allergenen veroorzaken komen het meest voor als type-I en type-IV allergische reactie. Wij noemen een reactie type-I als dit verschijnselen betreffen die zich aan mond of neus voordoen, meestal binnen twee uur.  Deze reacties komen vaak voor bij inhalatieallergenen (bij huisstofmijt, stuifmeel van bomen, graspollen of huidschilfers van huisdieren).

De symptomen die bij type-I reacties horen, zijn:

 • Allergische rinitis (neusverkoudheid)
 • Galbulten
 • Zwellingen
 • Prikkelingen in de mond en keelholte
 • Verstopte neus of loopneus
 • Rode geprikkelde ogen
 • Buikkrampen
 • Misselijkheid, braken en diarree

De meest ernstige vorm van een allergische reactie die voorkomt heet anafylaxie en kan bij niet snel genoeg ingrijpen levensbedreigend zijn (persoon kan in shock raken).

Een type-IV reactie uit zich meestal later en is meestal pas na 2-4 dagen na contact met het allergeen zichtbaar. Een persoon die gevoelig is voor een bepaalde stof heeft in eerste instantie vaak geen reactie, die openbaart zich pas na een volgende contact of soms zelfs pas na weken of jaren gebruik van het product. Een bekend voorbeeld van een type-IV reactie is eczeem en komt voor bij gevoeligheid voor contactallergenen, bijvoorbeeld verzorgingsproducten, cosmetica, nikkel, parfum, cement en latex.

Overzicht van de symptomen per allergie

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende allergieën. Per aandoening kun je vervolgens doorklikken om de lijst symptomen te zien.

Allergie symptomen man snuit zijn neus

Online zelftest

Last van allergische rinitis?

Doe de online allergietest om een eerste indicatie te krijgen of je allergisch bent voor bijv. gras-, boompollen of huisstofmijten. Of wil je weten of je kind er last van heeft? Dan is deze test ook geschikt om als ouder in te vullen.

De online allergietest bestaat uit 4 vragen en zal ca. 2 minuten van je tijd in beslag nemen.

Deelname aan de test is volledig anoniem. Met de ingevulde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet gedeeld. Nadat je de test hebt afgerond, kun je de uitslag downloaden of naar jezelf mailen. Vervolgens kun je deze meenemen om, indien gewenst, met je arts te bespreken. De online allergietest geeft alleen een indicatie en is geen vervanging voor een bezoek aan je dokter.

Stap 1 van 4

Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar last gehad van de volgende klachten?

Zelden of nooit Regelmatig of vaak
Jeukende neus
Niezen, niesbuien
Waterige loopneus
Verstopte neus
Jeukende, branderige, rode ogen

Stap 2 van 4

Deze allergieklachten verergeren of ervaar je vooral …

Nee Ja
… in het voorjaar of in de zomer?
… in de buurt van grasvelden en/of bomen?
… in de buurt van dieren (kat, hond, paard etc.)?
… in de nacht, wanneer je op bed ligt?
… in een ruimte met vloerkleden of vloerbedekking?
… wanneer je bepaalde voedingsmiddelen eet?

Stap 3 van 4

Als je last hebt van klachten, hoeveel last ervaar je hiervan gedurende de dag?

Geef op de balk aan in welke mate de klachten van invloed zijn door de knop naar rechts of naar links te bewegen.

Weinig last Veel last

Stap 4 van 4

Is er in het verleden door een arts een allergie vastgesteld voor:

Nee Ja
Gras- en/of boompollen?
Huisstofmijt?
Dieren?
Voedingsmiddelen?
Andere allergie?

Uitslag online zelftest

Weinig last Veel last

Op basis van de gegeven antwoorden is de kans zeer gering dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Wanneer de symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus in de toekomst toenemen, kun je deze online test nog een keer herhalen.

Op basis van de gegeven antwoorden is de kans matig tot hoog dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Ervaar je last of verergering van symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus, neem dan hierover contact op met je huisarts. Je huisarts kan indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

Op basis van de gegeven antwoorden is er een hoge kans dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus kunnen van invloed zijn op je kwaliteit van leven en je beperken in je dagelijkse activiteiten. Neem contact op met je huisarts om je allergieklachten te bespreken. Vervolgens kan de huisarts indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

Op basis van de gegeven antwoorden is er een zeer hoge kans dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus kunnen van invloed zijn op je kwaliteit van leven en je beperken in je dagelijkse activiteiten. Neem contact op met je huisarts om je allergieklachten te bespreken. Je huisarts kan indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

LET OP!

Wees je ervan bewust dat deze online allergietest nooit een bezoek aan je huisarts kan vervangen. Voor verder onderzoek, het stellen van een goede diagnose of advies voor behandeling kun je het beste contact opnemen met je (huis)arts.

Verdere informatie

De incidentie van allergische aandoeningen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Allergie is één van de meest voorkomende chronische ziekten en steeds meer mensen hebben er last van. In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking last van een allergie. In de praktijk zie je vaak dat de meeste mensen de klachten ten gevolge van een inhalatieallergie bagetaliseren onder het mom van ‘het is maar een snotneusje’. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat het wel degelijk impact kan hebben op je functioneren. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een slechte nachtrust, ziekteverzuim of zelfs tot het ontwikkelen van astma. Het is dan ook van groot belang om allergie vroegtijdig en goed te behandelen. Ons advies is dus om, wanneer je last hebt van allergieklachten, contact op te nemen met je huisarts voor een juiste diagnose.

Het resultaat van deze ingevulde online allergietest betreft een eerste indicatie of je mogelijk last hebt van een inhalatieallergie (allergische rinitis). De uitslag kan van toegevoegde waarde zijn wanneer je voor verder onderzoek contact opneemt met je huisarts. Deze online test is een afgeleide van een Duitse gevalideerde zelftest ‘Selbsttest Allergische Atemwegserkrankung’ welke is ontwikkeld door ALK-Abelló Arzneimittel GmbH in samenwerking met IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH.

Constant verkouden?

Je kent waarschijnlijk het gevoel wel dat je hebt als je verkouden bent of de griep hebt: niezen, snotteren en een gevoel van algehele malaise. Deze symptomen lijken ook op die van een allergische reactie in de bovenste luchtwegen. Als de klachten steeds maar blijven terugkomen, kan het zijn dat er meer aan de hand is dan alleen een verkoudheid. De allergieklachten kunnen uiteenlopen van een lichte irritatie tot ernstige reacties die gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren bijv. op het werk, school, sociale activiteiten of sport.

Wanneer het niet gewoon een verkoudheid is

Aanhoudende allergieklachten kunnen een zware tol eisen. Ze kunnen je nachtrust verstoren, zodat je overdag vaker vermoeid bent. Het is ook mogelijk dat deze klachten concentratieproblemen veroorzaken en ervoor zorgen dat je minder goed beslissingen kunt nemen en dingen kunt onthouden. Daarnaast kunnen ze je stemming beïnvloeden en kun je je geïrriteerd voelen. Het is dus van belang dat de juiste diagnose wordt gesteld.

Verkouden of allergie?

Herken je meerdere van deze symptomen?

Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je allergisch bent. Doe de online allergietest voor een eerste indicatie om te bepalen of er mogelijk sprake is van een luchtwegallergie zoals bijv. hooikoorts, huisstofmijtallergie of een allergie voor dieren. Allergieklachten die hierbij een rol kunnen spelen staan hieronder overzichtelijk weergegeven.

Neusklachten:

 • Niezen, niesbuien
 • Loopneus of verstopte neus
 • Jeukende neus

Allergische reactie ogen:

 • Jeukende ogen
 • Tranende ogen
 • Dikke, opgezwollen oogleden

Longklachten:

 • Hoesten, vooral 's nachts
 • Piepende ademhaling
 • Kortademigheid of benauwdheid
 • Druk op de borst

Andere klachten waar je last van kunt hebben:

 • Hoofdpijn
 • Slechte nachtrust en vermoeidheid overdag
 • Huiduitslag
 • Jeukende huid
 • Allergische reactie lippen

Laatst bewerkt 04/01/2022