Allergietesten bij kinderen

 

Denk je dat je kind een allergie heeft? Bespreek deze klachten dan met je huisarts. Deze kan voorstellen om een allergietest te doen. Dat kunnen huidtesten, bloedtesten en provocatietesten zijn. Wat voor jouw kind de meest geschikte test is, hangt meestal af van de oorzaak van de allergie (‘allergietrigger’).

Er bestaan diverse soorten allergietesten. Verschillende allergietesten hebben soms ook verschillende namen hebben. Dat maakt het ingewikkeld.

Wil je meer weten over allergietesten bij kinderen, welke soorten er zijn en waarom je arts voor een bepaalde test kiest? Lees dan vooral verder!

Misschien heb je het met je arts nog helemaal niet over allergietesten gehad. Wij kunnen je helpen om je goed op zo’n gesprek voor te bereiden. Wij hebben de checklist allergie-afspraak. In dit artikel vertellen we ook hoe het verder kan gaan na een allergiediagnose.

Waarom een allergietest bij kinderen?

Allergieklachten kunnen heel vervelend zijn. Je kind kan last hebben van oog- en neusklachten, maar ook van ademhalingsklachten, huid- en maag – en darmklachten.1 Bij een ernstige allergische reactie doet het hele lichaam zelfs mee. Als je allergieën niet behandelt kun je er langdurig last van blijven houden. 1 

Hoe ga je om met de allergie van je kind na de diagnose?

Een allergietest kan helpen bij het stellen van de diagnose. Weet je waardoor de allergie wordt veroorzaakt, dan kun je er iets aan doen. Samen met je arts (dat kan een allergiespecialist zijn maar dat hoeft niet) kun je een plan maken om te weten wat je kind moet vermijden en hoe je daarvoor kunt zorgen.

Het kan zijn dat je kind medicatie voorgeschreven krijgen die de klachten kan verlichten. Dat zijn bijvoorbeeld antihistaminica, corticosteroïden of andere middelen. Deze richten zich op het blokkeren van de allergietrigger of op het verminderen van de allergische ontsteking reactie. Er zijn ook middelen tegen allergie die juist beter werken als ze worden gebruikt voordat je kind in aanraking met de allergietrigger komt.

Allergie immunotherapie kan ook een optie zijn. Allergie immunotherapie traint je immuunsysteem geleidelijk opnieuw om allergenen zoals pollen, huisstofmijt of dierenharen beter te tolereren. Je kind krijgt dan bijvoorbeeld tabletten die onder de tong oplossen of injecties met een kleine hoeveelheid allergenen. De behandeling duurt afhankelijk van het soort gemiddeld 3 tot 5 jaar. Voor kinderen geldt dat de minimumleeftijd voor deze behandeling 5 jaar is.3,4

Allergietesten bij kinderen: wat zegt het over hun gezondheid in de toekomst?

De manier waarop een kind reageert op een allergietest kan soms helpen bij het voorspellen van de verdere ontwikkeling van allergieën. Als een kind bijvoorbeeld een sterke reactie vertoont, is de kans dat het later over de allergie heen groeit waarschijnlijk klein. Als een allergietest op jonge leeftijd resulteert in een reactie op één voedingsmiddel, is er mogelijk een verhoogd risico dat het kind later ook op andere voedingsmiddelen zal reageren.1

Wist je dat als je al jong (over)gevoelig bent voor koemelk, kippeneieren en allergenen die je via de lucht inademt (bijv. pollen of huisstofmijtallergenen), je astmaklachten kunt ontwikkelen?1 Met het vroeg behandelen van een allergie kan dit risico worden verkleind.1

Veelgebruikte allergietesten bij kinderen; hoe werken ze?

Er zijn drie verschillende soorten allergietesten die bij kinderen (en volwassenen) gedaan worden:

  • Huidpriktest – verschillende soorten testen voor verschillende allergische aandoeningen1,5
  • Bloedonderzoek – nuttig voor kinderen met een huidaandoening waardoor een huidtest lastig is5
  • Provocatietest – je kind wordt blootgesteld aan de mogelijke allergietrigger6, meestal voedsel of medicatie.

Huidpriktest (Huidtest): tijdens een huidpriktest worden kleine hoeveelheden allergenen, zoals pollen, huisstofmijt of voedingsmiddelen, op de huid aangebracht. Daarna wordt de huid voorzichtig ingeprikt om te zien of er een allergische reactie optreedt, zoals roodheid, zwelling of jeuk. Dit is een veelvoorkomende en snelle testmethode.

Bloedonderzoek (Serologische Test): Een bloedonderzoek meet de hoeveelheid antilichamen, zoals IgE-antilichamen, in het bloed. Het wordt vaak gebruikt als een alternatief voor huidpriktests, vooral wanneer huidtests niet mogelijk zijn vanwege huidaandoeningen of andere beperkingen.

Provocatietest: Tijdens een provocatietest word je kind bewust blootgesteld aan een mogelijke allergietrigger, onder medisch toezicht. Het doel is om te observeren of er allergische reacties optreden. Deze test wordt gebruikt om voedselallergieën te beoordelen. Het wordt meestal gedaan in specifieke situaties waarbij andere tests geen duidelijke diagnose opleveren.

Wat tonen allergietesten aan?

Er zijn dus verschillende soorten allergietesten; wat tonen ze aan?

Bloedonderzoeken zoeken naar antilichamen tegen immunoglobuline E (IgE) in het bloed van je kind.1,5,21 IgE is een stofje dat mensen aanmaken als ze een allergische reactie op iets hebben, bijvoorbeeld boompollen of een bepaald voedingsmiddel.

Huidpriktesten en provocatietesten zoeken naar een reactie (zoals rood worden van de huid of jeuk) op een bepaalde allergietrigger. Zo’n reactie geeft aan dat je allergisch reageert op die bepaalde stof.1,5,7

Ons immuunsysteem maakt antilichamen aan als bescherming tegen stoffen waarvan het denkt dat ze een bedreiging voor ons zijn.8  Soms gaat dat niet helemaal goed. Pollen van bomen, grassen en planten, huidschilfers van dieren, huisstofmijt, pinda's, of insectensteken zijn over het algemeen onschadelijk.8 Ben je allergisch voor één van deze stoffen, dan zorgen de antilichamen voor een reactie om dit stofje zo snel mogelijk uit je lichaam te krijgen.

Vind een allergiespecialist

Heeft je kind een arts nodig?

Zoek hier

Kind in een witte jas speelt doktertje – met een stethoscoop wordt de knuffelbeer onderzocht.

Wat betekent een positief resultaat?

Een positief resultaat geeft aan dat je kind gevoelig is voor een bepaalde stof. Dat wil nog niet altijd zeggen dat je kind een allergie heeft.8 Hoe dat zit? Dat leggen we hier uit.

Als je kind voor het eerst in aanraking komt met iets waar het allergisch voor kan zijn, dan begint het afweersysteem van je kind als het ware te leren. Het maakt antilichamen aan, zodat het klaar is om te reageren als het weer met dezelfde stof in aanraking komt. Maar hier is iets belangrijks om te begrijpen: niet iedereen met deze antilichamen en positieve tests zal daadwerkelijk allergische symptomen krijgen. Sommige mensen hebben wel deze gevoeligheid, maar ze zijn niet echt allergisch.8

Allergietesten kunnen ook een vals positieve of een vals negatieve uitslag geven.1,5 Daarom moet een arts (dat kan een allergiespecialist zijn maar dat hoeft niet) de resultaten van de test interpreteren.

Hoe allergietesten artsen helpen bij het stellen van de diagnose

De uitslag van een allergietest kan helpen bij het bepalen wat mogelijke allergietriggers voor je kind zijn. De IgE-antilichamen die worden gevonden, zijn namelijk heel specifiek zijn voor één stofje of allergeen. Maar ze vormen slechts één stukje van de puzzel. De allergiespecialist zal dan ook allerlei vragen over de klachten van je kind stellen, bijvoorbeeld over het hebben van een loopneus of huiduitslag.  

Wil je goed voorbereid zijn? Gebruik dan de checklist allergie-afspraak. Die vul je voor je bezoek aan je arts in zodat je alle belangrijke informatie al bij elkaar hebt. Superhandig!

Je kunt ook een allergiedagboek bijhouden, waar je dingen in bijhoudt zoals:

  • Wanneer de allergieklachten begonnen
  • Hoelang ze duren
  • Hoeveel last je kind ervan heeft
  • Tijden van het jaar of plaatsen waar de klachten verergeren
  • Wat jij denkt dat de allergietrigger zou kunnen zijn

Heb je familieleden met allergieën? Dat is belangrijke informatie om met je allergiespecialist te bespreken, omdat allergie vaak erfelijk is.1

Kinderen kunnen op elke leeftijd worden getest5 maar het aantal stofjes waar een heel jonge baby allergisch op reageert kan beperkt zijn.5 Meestal moet je twee keer met een stof in aanraking komen om een allergie te ontwikkelen.8

Kinderen kunnen op elke leeftijd worden getest5 maar het aantal stofjes waar een heel jonge baby allergisch op reageert kan beperkt zijn.5 Meestal moet je twee keer met een stof in aanraking komen om een allergie te ontwikkelen.8

Op welke leeftijd kunnen kinderen allergietesten krijgen?

De gevoeligheid begint meestal met kippenei, koemelk en pinda's.9 Het eerste wat je daar meestal van merkt, zijn huidreacties bij je kind. Daarna kunnen ook andere klachten ontstaan, bijvoorbeeld als je kind overgaat op vaste voeding.9 Allergieklachten waar je kind binnenshuis last van heeft, zoals voor huisstofmijt en huisdieren, kunnen beginnen als je kind een peuter is.9

Wat kinderen tijdens een allergietest zelf voelen en hoe zij zo’n test ervaren verschilt van kind tot kind. Onze tip: Leg van tevoren aan je kind uit wat er gaat gebeuren om het minder spannend te maken.

Allergietesten bij kinderen: huidtesten

Huidtesten worden door een arts of verpleegkundige gedaan.5 Gebruikt je kind antihistaminica voor zijn of haar allergieklachten? Dan moet het daar een paar dagen vóór de afspraak voor de huidtest mee stoppen.1,5,22 Volg hierin de instructie die je arts geeft.

Kinderarm tijdens een huidpriktest – de vochtdruppeltjes met daarin de allergenen kunnen een reactie geven die lijkt op een muggenbeet.

De huidpriktest

Deze test wordt ook wel priktest, krastest of percutane test genoemd.10 Huidpriktesten kunnen helpen bij het opsporen van allergieën voor bijvoorbeeld pollen, huisstofmijt, huidschilfers van dieren, schimmels of latex.1 Voor het vaststellen van een voedselallergie zijn meestal andere testen nodig.1 Huidpriktesten worden ook gebruikt om allergie voor antibiotica op te sporen.6 Voor andere geneesmiddelenallergieën is de huidpriktest minder betrouwbaar en is een negatief resultaat mogelijk niet doorslaggevend.5

De test begint met het aanbrengen van een druppel vloeistof met een allergeen op de arm van je kind.19  Dit kan jeuken. Om te voorkomen dat je kind eraan krabben, wordt deze test bij kleine kinderen vaak op de rug gedaan.5 Ligt de druppel op de huid, dan wordt de huid voorzichtig geprikt. Na ongeveer 15 minuten wordt bekeken of er een reactie zichtbaar is.5 Een kleine rode zwelling (kwaddel) zoals een muggenbeet laat zien dat je kind voor die stof gevoelig is.5

Is het resultaat negatief of onduidelijk? Dan kan een intradermale test worden gedaan.

Intradermale test

Deze testen worden meestal gedaan om allergieën voor insectengif of medicatie op te sporen.5 Hierbij wordt een kleine hoeveelheid allergeen vlak onder de huid van de arm van je kind geïnjecteerd. Bij baby’s en peuters wordt dit niet gedaan omdat het vervelender (pijnlijker) is dan bijvoorbeeld de huidpriktest.5 Na 15 minuten wordt gecontroleerd of er streepjes te zien zijn.5

Kind bij de dokter krijgt een longfunctietest voor astma. Het kind draagt een neusclip en blaast in een buis.Kind krijgt priktest voor contactallergie – er zijn 3 plakkertjes in kleine witte cirkeltjes op de rug geplakt.

Plaktest

Deze test wordt normaal gesproken gedaan om niet-IgE-allergieën op te sporen die huidontsteking (contactdermatitis) veroorzaken.11 Plaktesten kunnen worden gebruikt voor allergietriggers zoals metalen, chemicaliën en medicatie.11 Er worden kleine pleisters waar de allergenen inzitten op de arm of rug van je kind geplakt.11 Het kan 48 uur of langer duren voordat de reactie zichtbaar wordt.11

Allergietesten bij kinderen: bloedtesten

Je arts kan een bloedtest voorstellen als je kind medicatie gebruikt die een huidtest negatief kan beïnvloeden.5 Een bloedtest wordt ook gedaan als je kind bepaalde huidaandoeningen heeft of ooit een ernstige allergische reactie heeft gehad.5 Het bloedmonster gaat naar een laboratorium voor onderzoek. Het kan wel even duren voor je de uitslag krijgt.5

Allergiebloedtest

Bij deze test wordt een klein beetje bloed afgenomen uit de arm van je kind of via een vingerprik. Het laboratorium zoekt naar specifieke IgE-antilichamen in het bloed die wijzen op gevoeligheid.1,5,8 Natuurlijk is een prik niet leuk; misschien kan je kind een verdovende crème krijgen voordat er geprikt wordt (als je kind niet allergisch is voor lidocaïne).12

Component bloedtest

Dit is een variatie op de bloedtest bij allergie, waarbij preciezer naar de allergietriggers wordt gekeken.13 Er kunnen bijvoorbeeld verschillende eiwitten in een stof zitten die allergieklachten kunnen veroorzaken. Een componententest kan laten zien voor welke stof je kind gevoelig is.13 Dat is handig als je kind reageert op pinda's, noten of insectengif. De kans is namelijk groter dat sommige eiwitten in deze allergenen een ernstige reactie veroorzaken.13

Allergietesten voor thuis

Als je zelf thuis een allergietest wilt doen, zoek dan naar testen die IgE opsporen. Let wel: zelf thuis een test doen betekent niet dat je dan ook meteen een diagnose hebt…. dit zal altijd door een arts vastgesteld moeten worden in combinatie met een anamnese (een gesprek waarin de arts vraagt naar jouw ziektegeschiedenis). Als je zelf thuis een allergietest doet, kan de uitslag wel aanleiding zijn om een ​​afspraak met je arts te maken. Er zijn twee soorten allergietesten voor thuis. Bij beide testen moet je een klein beetje bloed uit de vingertop van je kind afnemen. Je doet het bloedmonster in een envelop en doet het op de post naar een laboratorium waar het onderzocht wordt. Er zijn ook allergie-zelftestsets waarmee je niets hoeft op te sturen. Je doet de test zelf en krijgt ook vrijwel meteen de uitslag (een beetje zoals een zwangerschapstest of een coronatest die je zelf doet). Let op: het aantal allergenen dat met zo’n zelftestset getest wordt, kan beperkt zijn.

Kinderarm tijdens een huidpriktest – de vochtdruppeltjes met daarin de allergenen kunnen een reactie geven die lijkt op een muggenbeet.Meisje dat op de knie van haar moeder zit en naar de arts kijkt, terwijl deze bloed uit haar arm afneemt voor een allergietest

Allergietesten bij kinderen: provocatietesten

Deze test stelt je kind bloot aan de mogelijke allergietrigger, meestal voedsel of medicatie.1 De arts of allergieverpleegkundige kijkt of je kind een reactie krijgt.1 Voor dat de test wordt gedaan, zal je kind waarschijnlijk moeten stoppen met antihistaminica. Deze medicatie kan je klachten namelijk onderdrukken zodat een eventuele allergie niet goed kan worden aangetoond.5 Raadpleeg altijd je allergiespecialist hierover.

De voedselprovocatietest

Soms wordt nog een aanvullende test gedaan, om de uitslagen uit de andere testen te bevestigen1 of om te zien of je kind een voedselallergie is ontgroeid.1 De voedselprovocatietest begint met een kleine hoeveelheid van de mogelijke allergietrigger en neemt geleidelijk toe.14,20 Reageert je kind hierop? Dan is de kans groot dat het een allergie heeft en dat je kind specifiek voedsel in de toekomst moet vermijden.1

Het kan zijn dat de allergiespecialist je vraagt ​​om zelf voedsel mee te nemen voor de test (vooral bij kleine kinderen en kieskeurige eters).14 Het kan fijn zijn voor je kind om te eten van een ​​favoriet bord of met eigen bestek.14 Neem ook wat speelgoed mee, want je zult een paar uur moeten wachten mocht er een vertraagde reactie zijn.14 

provocatietest medicatie

Deze test kan helpen bij het bevestigen of uitsluiten van een allergie als je kind huiduitslag krijgt na het innemen van medicatie1 De test begint met een kleine dosis en bouwt langzaam op, stapje voor stapje, zolang er niets is dat wijst op een reactie.15 Kinderen die medicatie niet via de mond kunnen innemen, krijgen daarvoor in de plaats injecties.15

Andere soorten testen bij kinderen met allergische aandoeningen

Een test die we nog niet hebben genoemd, is een ademtest of een longfunctietest (spirometrie). Dit kan een onderdeel zijn van het eerste lichamelijk onderzoek bij kinderen die al astmaklachten hebben. Daarbij moet je denken aan een benauwd gevoel op de borst of een piepende ademhaling.16,17 Bij deze test blaast je kind in een buis die op een computer is aangesloten. Meestal doet je kind dat nog een tweede keer nadat het medicatie heeft geïnhaleerd die de luchtwegen openen. Is er na het gebruik van de medicatie een verbetering in de ademhaling? Dan helpt dat bij het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan.16

Je arts of verpleegkundige legt uit wat er bij deze test gaat gebeuren. Kinderen kunnen het toch een beetje spannend vinden. Vertel ze zelf ook hoe het werkt; misschien kun je het zelfs een paar keer voordoen.18

Samenvatting

Er zijn verschillende soorten allergietesten bij kinderen mogelijk, zoals huidtesten, bloedtesten en provocatietest. Mogelijk heeft je kind meer dan één test nodig om uit te sluiten dat allergie de oorzaak van zijn of haar klachten is. Je (huis)arts of specialist (zoals allergiespecialist, kinderarts of KNO-arts) interpreteert de uitslag van de test(en), samen met uitgebreide klinische geschiedenis en de klachten van je kind.

Het lijkt misschien een heel gedoe, al die allergietesten voor je kind. Toch zijn ze er niet voor niets en kan de uitslag je een beter inzicht geven. En dat helpt je weer bij het vinden van een goede behandeling voor je kind.

Vraag ons alles (over allergie)

Dank je wel voor het lezen van dit artikel over allergietesten bij kinderen. Hopelijk heeft het je wat meer inzicht gegeven in wat allergietesten zijn en hoe ze gebruikt worden.

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact met ons op. Volg ons ook op Facebook, Instagram of YouTube.

Op allesoverallergie.nl maken wij wetenschappelijk onderbouwde informatie over allergie eenvoudig beschikbaar. De kennis die wij hebben opgedaan, delen wij graag met zoveel mogelijk mensen. Zo kunnen wij mensen met allergie waar mogelijk helpen. Om dit goed te kunnen doen, gebruiken wij actuele en betrouwbare informatiebronnen. Onze informatie wordt door gezondheidsprofessionals beoordeeld, voordat wij deze delen. De redactie van allesoverallergie.nl streeft ernaar om altijd nauwkeurig, duidelijk en objectief te communiceren. In dit redactiebeleid staat hoe wij dat doen.

Laatste medische review 27 januari 2023.

Lekker buitenspelen in de speeluin en racotten in het bos met hooikoors?

Wat betekent hookoors voor je kind

Lees verder

Allergisch voor honden of katten?

Huisdierallergie bij kinderen

Lees verder

Download de checklist voor de afspraak over je allergieklachten

Naar je huisarts?

Lees verder

Literatuurlijst

1. Eigenmann PA, et al. Testing children for allergies: why, how, who and when. PAI 18 maart 2013.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.12066

2. American College of Asthma, Allergy & Immunology. Hay fever. Geraadpleegd 20 december 2022.
https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/hay-fever/

3. Cox L, Nelson H, Lockey R, Calabria C, Chacko T, Finegold I, Nelson M, Weber R, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Khan DA, Lang DM, Nicklas RA, Oppenheimer J, Portnoy JM, Randolph C, Schuller DE, Spector SL, Tilles S, Wallace D. Allergen immunotherapy. A practice parameter third update. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2011 Jan;127(1Suppl):S1-55. PMID: 21122901. Doi:10.1016/j.jaci.2010.09.034. https://www.aaaai.org/Aaaai/media/Media-Library-PDFs/Allergist%20Resources/Statements%20and%20Practice%20Parameters/Allergen-immunotherapy-Jan-2011.pdf

4. Roberts G, et al. European Journal of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Guidelines on Allergen Immunotherapy. Allergic rhinoconjunctivitis. 23 september 2017.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.13317

5. Ansotegui IJ, et al. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020 Feb 25;13(2):100080. Erratum in: World Allergy Organ J. 2021 Jun 17;14(7):100557. PMID: 32128023; PMCID: PMC7044795.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7044795/

6. Heinzerling L, et al. The skin prick test - European standards. Clin Transl Allergy. 2013;3(3).
https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-7022-3-3

7. Small P, Kim H. Practical guide for allergy and immunology in Canada. Allergic Rhinitis. Allergy, Asthma & Clinical Immunology vol7/supp1. 10 november 2011.
https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1710-1492-7-S1-S3

8. British Society for Immunology. Allergy. Geraadpleegd 12 december 2022.
https://www.immunology.org/policy-and-public-affairs/briefings-and-position-statements/allergy

9. Thomsen SF. Epidemiology and natural history of atopic diseases. Eur Clin Respir J. 2015;2: 10.3402/ecrj.v2.24642.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629767/

10. American College of Allergy Asthma and Immunology. Testing & diagnosis. Geraadpleegd 28 januari 2022.
https://acaai.org/allergies/testing-diagnosis/

11. World Allergy Organization. Contact Dermatitis Synopsis. Geraadpleegd 26 januari 2022. https://www.mcl.nl/aandoeningen-en-behandelingen/onderzoeken/allergietest-met-plakproef

12. Boston Children’s Hospital. Family education sheet. Numbing Cream to Prepare for a Needle Procedure.
https://extapps.childrenshospital.org/efpec/Home/Sheet/1761

13. Steering Committee Authors; Review Panel Members. A WAO - ARIA - GALEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis (PAMD@): Update 2020. World Allergy Organ J. 2020 Mar 7;13(2):100091. doi: 10.1016/j.waojou.2019.100091. PMID: 32180890; PMCID: PMC7062937.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7062937/

14. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. What Do Patients and Caregivers Need to Know about Oral Food Challenges? Geraadpleegd 28 januari 2022.
https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/what-do-patients-and-caregivers-need-to-know-about

15. Mayo Clinic. Drug allergy. Geraadpleegd 9 februari 2022.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-allergy/diagnosis-treatment/drc-20371839

16. Asthma and Allergy Foundation of America. Lung function tests. Geraadpleegd 8 december 2022.
https://aafa.org/asthma/asthma-diagnosis/lung-function-tests-diagnose-asthma/

17. Lizzo JM, et al. Pediatric Asthma. [Updated 2022 Aug 8]. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; januari 2022.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551631/

18. Longnecker DE, et al. Review of NASA's Longitudinal Study of Astronaut Health. Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK215995/ 

19. RadboudUMC
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/onderzoeken/allergietest-bij-kinderen/het-onderzoek/tijdens-het-onderzoek, 11-12-2023.

20. TergooiMC
https://www.tergooi.nl/patienteninformatie/voedselprovocatietest-bij-kinderen/, 11-12-2023

21. Rijnstate Ziekenhuis,
https://www.rijnstate.nl/specialismen/klinische-chemie/ige-test-in-bloed/
11-12-2023.

22. Maastricht MUMC,
https://info.mumc.nl/pub-205
11-12-2023.