Privacybeleid

Datum van inwerkingtreding 31 januari 2020

Dit privacybeleid (samen met onze servicevoorwaarden en andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het onderstaande zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn en hoe we daarmee omgaan. Door onze app te gebruiken, accepteert u de praktijken die in dit beleid staan beschreven.

WIE ZIJN WIJ? (ONZE IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS)

De app wordt aan u verstrekt door ALK-Abelló A/S (hierna: “wij/we” of “ons/onze”)

ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Denemarken

E-mail: support-nl@klarify.me

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via deze link.

Bedrijfsregistratie

Deens bedrijfsregistratienummer (CVR-nr): 63717916

WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN EN WAAROM

Over het algemeen verwerken we uw gegevens alleen wanneer dit is vereist voor onze legitieme zakelijke doeleinden, wanneer we verplicht zijn dit te doen op grond van relevante wetgeving, of wanneer u ons vrijwillig uw gegevens verstrekt (d.w.z. door uw toestemming te verstrekken).

We verwerken gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, alleen wanneer dit wordt vereist door de relevante wetgeving, of wanneer u ons uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming geeft.

We zullen niet bewust online gegevens over kinderen verzamelen via onze app en in andere situaties verzamelen we dergelijke gegevens alleen waar dat relevant is en wordt toegestaan door de wet.

We hebben altijd een reden nodig (“doel”) en een rechtsgrond, beide voor zover bij wet toegestaan, om uw persoonsgegevens te verwerken. Alle gegevens die door de app worden gebruikt, worden ofwel buiten onze controle opgeslagen op uw apparaat, of worden gebruikt door Google Analytics, zoals hieronder beschreven.

i. GEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN VERWERKT WANNEER U ONZE APP GEBRUIKT

SOORT GEGEVENS: contactgegevens (inclusief voornaam, achternaam, e-mailadres), geboortedatum en geslacht.

DOEL: om u in staat te stellen de app te installeren, een profiel aan te maken, informatie te delen en informatie, diensten of andere aanbiedingen te ontvangen die zijn afgestemd op uw behoeften. Om problemen op te lossen of antwoorden te geven op uw vragen (waar relevant). Gebruikersprofielen delen met andere bedrijven binnen de ALK-bedrijvengroep.

RECHTSGROND: toestemming en uitvoering van ons contract met u. Noodzakelijk voor ons rechtmatige belang (om de app te verstrekken en om de app te helpen verbeteren).

BEWAARPERIODE: gegevens worden slechts bewaard zolang u dat wilt (zie hieronder het gedeelte “wat zijn uw rechten”), of zolang wij van mening zijn dat dit relevant is voor de zakelijke situatie of dienst, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Als u meer informatie wilt over onze bewaartermijnen voor gegevens, neem dan contact op met: support-nl@klarify.me

BRON VAN GEGEVENS: gegevens worden verzameld uit de informatie die u aan ons verstrekt bij het aanmaken van uw profiel via onze app.

VEREISTE OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN EN DE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN: u bent verplicht om de gegevens te verstrekken voor het aanmaken van een profiel, en zonder die gegevens kunt u niet het maximale uit de app en de gepersonaliseerde inzichten halen.

SOORT GEGEVENS: gedragsanalysegegevens, afhankelijk van of de meldingen (zoals waarschuwingen, geluiden en pictogrambadges) zijn in- of uitgeschakeld, afhankelijk van of er toestemming is gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen en eventuele gezondheidsgegevens die u hebt verstrekt.  

DOEL: om de gebruikerservaring te personaliseren, uw inhoud aan te passen en u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Om de prestaties van de app en het gebruikersgedrag bij te houden, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Het delen van gebruikersprofielen met andere bedrijven binnen de ALK-bedrijvengroep. We kunnen ook gegevens anonimiseren die worden omgezet in geaggregeerde gegevens die worden gebruikt voor statistische, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

RECHTSGROND: toestemming en noodzakelijk voor ons rechtmatige belang (om een beter gepersonaliseerd(e) product en dienst te verbeteren, ontwikkelen en leveren).

BEWAARPERIODE: Gegevens worden slechts bewaard zolang u dat wilt (zie hieronder het gedeelte “wat zijn uw rechten”), of zolang wij van mening zijn dat dit relevant is voor de zakelijke situatie of dienst, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Als u meer informatie wilt over onze bewaartermijnen voor gegevens, neem dan contact op met: support-nl@klarify.me

BRON VAN GEGEVENS: gegevens worden verzameld uit de informatie die u aan ons verstrekt en via de manier waarop u onze app gebruikt.

VEREISTE OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN EN DE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN: u kunt het verzamelen van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen in de instellingen van de app, maar zonder die gegevens kunnen wij niet garanderen dat de polleninformatie nauwkeurig en gepersonaliseerd is.

SOORT GEGEVENS: geografische locatie, pollenlogboek van gebruikers, inclusief datum en tijd

DOEL: om u nauwkeurige gegevens over luchtkwaliteit en pollen te bieden en om uw ervaring te personaliseren. Met uw toestemming kunnen we u meldingen sturen wanneer de pollenniveaus op uw locatie veranderen.

RECHTSGROND: toestemming en noodzakelijk voor ons rechtmatige belang (om ervoor te zorgen dat polleninformatie wordt gepersonaliseerd en om de app te verbeteren). We kunnen ook gegevens anonimiseren die worden omgezet in geaggregeerde gegevens die worden gebruikt voor statistische, marketing- en onderzoeksdoeleinden

BEWAARPERIODE: gegevens worden slechts bewaard zolang u dat wilt (zie hieronder het gedeelte “wat zijn uw rechten”), of zolang wij van mening zijn dat dit relevant is voor de zakelijke situatie of dienst, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Als u meer informatie wilt over onze bewaartermijnen voor gegevens, neem dan contact op met: infonl@alk.net

BRON VAN GEGEVENS: gegevens worden verzameld uit de informatie die u aan ons verstrekt bij het invoeren van uw huidige locatie en uw gebruik van het allergiedagboek.

VEREISTE OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN EN DE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN: u bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken als u dat niet wilt. In dat geval zal uw locatie niet worden gebruikt en zult u geen nauwkeurige polleninformatie ontvangen. U kunt uw voorkeur op elk gewenst moment wijzigen in uw instellingen. De gegevens die de app over u heeft verzameld, kunt u ook op elk gewenst moment verwijderen via uw instellingen. Dit omvat niet het verwijderen van geaggregeerde gegevens die worden gebruikt voor statistische, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

ii. INLOGGEN DOOR DERDEN

TYPE GEGEVENS: ID van derde partij (bijvoorbeeld Facebook-/Apple-/Google-ID) e-mailadres (als u Facebook toestemming geeft om het adres met ons te delen), tijd en datum van inloggen

DOEL: Als u ervoor kiest om in te loggen met behulp van een inlogfunctie van een derde partij van Facebook, Apple of Google, gebruiken we de gegevens die u ons hebt toegestaan te verzamelen van deze derde partijen om uw identiteit te verifiëren. Het zal het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces vergemakkelijken voor de uitvoering van de overeenkomst. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor ander gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw externe sociale-mediaprovider. We raden u aan hun privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyvoorkeuren kunt instellen op hun websites en apps.

RECHTSGROND: Gerechtvaardigd belang. Ons rechtmatig belang is om gebruikers die geen e-mailaccount hebben of die willen inloggen met hun bestaande account van derden, de mogelijkheid te bieden onze diensten te gebruiken.

BRON VAN GEGEVENS: gegevens worden van u verzameld via registratie bij ons met behulp van uw bestaande sociale media-accountgegevens.

VEREISTE OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN EN GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN: u bent niet verplicht om uw account te registreren via login van een derde partij. U kunt op elk gewenst moment inloggen met een e-mail in de app.

iii. Gegevens die door ons worden verwerkt wanneer u onze enquête invult

Gegevens in de vorm van vragen met bijbehorende antwoorden in relatie tot je gebruik met onze ‘Vind een specialist’ functie in de app.

DOEL: om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren en u gepersonaliseerde inhoud te kunnen bieden, houden we de prestaties en het gebruikersgedrag bij van de tool ‘Vind een allergiespecialist’. Het komt ook voor dat we geanonimiseerde gegevens gebruiken voor statistische en marketingdoeleinden.

RECHTSGROND: onze gerechtvaardigde belangen.

BEWAARPERIODE: gegevens worden slechts zo lang bewaard als u wenst, of zo lang als wij relevant achten gezien de bedrijfssituatie of de dienst, naar gelang wat eerder is.

BRON VAN GEGEVENS: gewoonlijk worden gegevens rechtstreeks door u verstrekt bij het invullen van onze vragenlijst.

VEREISTE OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN EN DE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN: u bent niet verplicht de gegevens te verstrekken als u dat niet wilt. In dat geval verwerken wij uw gegevens niet. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken en verzoeken om verwijdering van de gegevens die via de vragenlijst zijn verzameld. Neem daarvoor contact met ons op. Dit omvat niet het verwijderen van de geanonimiseerde gegevens die worden gebruikt voor statistische en marketingdoeleinden.

AAN WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VRIJGEVEN (ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS)

i. BEDRIJVEN UIT DE ALK-GROEP, HUN WERKNEMERS EN EXTERNE VERWERKERS VAN ALK

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn zowel werknemers van entiteiten die het eigendom zijn van de ALK-bedrijvengroep, als externe verwerkers die namens ons en alleen in overeenstemming met onze instructies specifieke diensten leveren en persoonsgegevens verwerken. Zij ontvangen uw persoonsgegevens alleen op basis van een noodzaak om te weten, waarbij ze zijn onderworpen aan een verplichting tot vertrouwelijkheid en alleen na ondertekening van de juiste juridische documenten. De volledige lijst met entiteiten die de ALK-bedrijvengroep vormen, vindt u hier. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens zijn zowel werknemers van entiteiten die het eigendom zijn van de ALK-bedrijvengroep, als externe verwerkers die namens ons en alleen in overeenstemming met onze instructies specifieke diensten leveren en persoonsgegevens verwerken. De volledige lijst van bedrijven waaruit de ALK-bedrijvengroep bestaat, vindt u hier.

We geven ook persoonsgegevens door aan externe gegevensverwerkers die specifieke diensten verlenen en namens ons en alleen volgens onze instructies persoonlijke gegevens verwerken. Zij ontvangen uw persoonsgegevens alleen op basis van een noodzaak om te weten, waarbij ze zijn onderworpen aan een verplichting tot vertrouwelijkheid en alleen na ondertekening van de juiste juridische documenten.

ii. ONAFHANKELIJKE DERDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden (zoals advocaten) wanneer dit noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verweer voeren van juridische claims, of aan overheidsinstanties wanneer dit wordt vereist door de wet, of, indien nodig, aan onafhankelijke externe auditors.

iii. OVERDRACHT VAN GEGEVENS VAN DE EU/EER NAAR DERDE LANDEN

Als we gegevens uit de EU/EER delen met een bedrijf of een ALK-filiaal in een derde land, zullen we contractuele clausules toepassen die overeenkomen met de EU-normen, zodat het ontvangende bedrijf op passende wijze met persoonlijke gegevens moet omgaan, tenzij het land waar het land actief is al door de EU/EER wordt beschouwd als de EU om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Als gegevensoverdrachten in andere situaties nodig zijn, zullen wij u informeren over de specifieke nalevingsmaatregelen die zijn getroffen om de EU-wetgeving te handhaven.

GOOGLE ANALYTICS

Onze app gebruikt Google Analytics. Raadpleeg het gedeelte “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt” voor meer informatie (zie www.google.com/policies/privacy/partners/).

BEVEILIGING

Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en normen.

WAT ZIJN UW RECHTEN

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens die aan het begin van dit beleid staan vermeld.

i. TOEGANG EN RECTIFICATIE

U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens, en u kunt onjuiste gegevens laten corrigeren.

U heeft het recht om een kopie van uw gegevens te verkrijgen; deze kopie zal u op een zodanige manier worden verstrekt dat de rechten en privacy van andere personen worden gerespecteerd.

U heeft ook het recht om ons te vragen om u alle relevante gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

ii. GEGEVENSPORTABILITEIT

U heeft het recht om gegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een draagbaar formaat (gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat), en om dergelijke gegevens te laten overdragen naar uzelf of, indien mogelijk, rechtstreeks naar een andere entiteit of persoon die u uitdrukkelijk hebt gekozen.

Houd er rekening mee dat de gegevens aan u zullen worden verstrekt op een manier die de rechten en privacy van andere personen respecteert.

iii. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van onze rechtmatige belangen, als er iets bijzonders is aan uw situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op grond van het feit dat u denkt dat het gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken wanneer dergelijke gegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden.

iv. RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, heeft u op elk gewenst moment het recht om uw toestemming weer in te trekken. Voor dit doel kunt u ons e-mailen op data protection@alk.net, of kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals hierboven vermeld.

Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die werd gegeven vóór de intrekking ervan.

v. WISSEN (‘RECHT OM TE WORDEN VERGETEN’)

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen en deze niet langer te verwerken. Het is echter mogelijk dat we om specifieke juridische redenen niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om verwijdering (bijv. als sommige gegevens om fiscale redenen nog steeds moeten worden bewaard). In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van deze redenen en u een indicatie geven van wanneer die gegevens waarschijnlijk zullen worden verwijderd. Houd er rekening mee dat het recht op verwijdering niet van toepassing is op anonieme en geaggregeerde gegevens die worden gebruikt voor statistische, marketing- en onderzoeksdoeleinden (die geen persoonlijke gegevens bevatten).

vi. BEPERKING VAN DE VERWERKING

In plaats van het wissen, kunt u ook verzoeken om uw gegevens te laten beperken. Verdere verwerking van beperkte gegevens kan alleen plaatsvinden met uw toestemming, of om redenen die uitdrukkelijk zijn bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Als de beperking vanwege gerechtvaardigde juridische redenen niet mogelijk is, wordt u uitdrukkelijk over dergelijke redenen geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

vii. KLACHTEN

Als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens, of stuur een e-mail naar data protection@alk.net.

viii. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de EU-wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in de specifieke EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

WIJZIGINGEN IN DEZE KENNISGEVING

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke kennisgeving in de app.