Allergie bij kinderen

Heeft je kind een allergie?

Veel kinderen zijn van nature actief en vinden het moeilijk om stil te zitten. Dat is een goede zaak, omdat ze de hele dag leren en bezig zijn wanneer ze opgroeien. Een allergie kan een grote belemmering zijn. Zo kan het er niet alleen voor zorgen dat ze niet lekker kunnen spelen waar en wanneer zij dat willen, het is ook mogelijk dat ze zich hierdoor op school moeilijker kunnen concentreren. Bovendien kan een niet-behandelde allergie zich verder doorontwikkelen (allergische mars).

Welke allergieklachten kan je kind ervaren?

De symptomen van een allergie aan de luchtwegen zijn: veel niezen en een verstopte neus of een loopneus. Verder kan een kind tranende, rode of jeukende ogen hebben. Daarnaast kan een kind zich ook erg vermoeid voelen wat weer van invloed kan zijn op prestaties op school. Genoemde symptomen zijn vergelijkbaar met klachten van een normale verkoudheid, en ze worden dan ook vaak aangezien voor een verkoudheid of griep. Echter zal een simpele verkoudheid of een griepje na een paar dagen of hooguit een paar weken over zijn. Houden de klachten aan of worden ze tijdens een bepaald seizoen erger, dan kan er van een allergie sprake zijn zoals bijv. hooikoorts of allergie voor huisstofmijten. Verschillende allergieën kunnen een rol spelen en zoals bij elke allergie kunnen de klachten zich op verschillende manieren uiten. Een overzicht van de meest voorkomende allergieën en symptomen is in kaart gebracht. Lees meer over verschillende allergieën.

Online zelftest

Last van allergische rinitis?

Doe de online allergietest om een eerste indicatie te krijgen of je allergisch bent voor bijv. gras-, boompollen of huisstofmijten. Of wil je weten of je kind er last van heeft? Dan is deze test ook geschikt om als ouder in te vullen.

De online allergietest bestaat uit 4 vragen en zal ca. 2 minuten van je tijd in beslag nemen.

Deelname aan de test is volledig anoniem. Met de ingevulde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet gedeeld. Nadat je de test hebt afgerond, kun je de uitslag downloaden of naar jezelf mailen. Vervolgens kun je deze meenemen om, indien gewenst, met je arts te bespreken. De online allergietest geeft alleen een indicatie en is geen vervanging voor een bezoek aan je dokter.

Stap 1 van 4

Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar last gehad van de volgende klachten?

Zelden of nooit Regelmatig of vaak
Jeukende neus
Niezen, niesbuien
Waterige loopneus
Verstopte neus
Jeukende, branderige, rode ogen

Stap 2 van 4

Deze allergieklachten verergeren of ervaar je vooral …

Nee Ja
… in het voorjaar of in de zomer?
… in de buurt van grasvelden en/of bomen?
… in de buurt van dieren (kat, hond, paard etc.)?
… in de nacht, wanneer je op bed ligt?
… in een ruimte met vloerkleden of vloerbedekking?
… wanneer je bepaalde voedingsmiddelen eet?

Stap 3 van 4

Als je last hebt van klachten, hoeveel last ervaar je hiervan gedurende de dag?

Geef op de balk aan in welke mate de klachten van invloed zijn door de knop naar rechts of naar links te bewegen.

Weinig last Veel last

Stap 4 van 4

Is er in het verleden door een arts een allergie vastgesteld voor:

Nee Ja
Gras- en/of boompollen?
Huisstofmijt?
Dieren?
Voedingsmiddelen?
Andere allergie?

Uitslag online zelftest

Weinig last Veel last

Op basis van de gegeven antwoorden is de kans zeer gering dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Wanneer de symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus in de toekomst toenemen, kun je deze online test nog een keer herhalen.

Op basis van de gegeven antwoorden is de kans matig tot hoog dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Ervaar je last of verergering van symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus, neem dan hierover contact op met je huisarts. Je huisarts kan indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

Op basis van de gegeven antwoorden is er een hoge kans dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus kunnen van invloed zijn op je kwaliteit van leven en je beperken in je dagelijkse activiteiten. Neem contact op met je huisarts om je allergieklachten te bespreken. Vervolgens kan de huisarts indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

Op basis van de gegeven antwoorden is er een zeer hoge kans dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus kunnen van invloed zijn op je kwaliteit van leven en je beperken in je dagelijkse activiteiten. Neem contact op met je huisarts om je allergieklachten te bespreken. Je huisarts kan indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

LET OP!

Wees je ervan bewust dat deze online allergietest nooit een bezoek aan je huisarts kan vervangen. Voor verder onderzoek, het stellen van een goede diagnose of advies voor behandeling kun je het beste contact opnemen met je (huis)arts.

Verdere informatie

De incidentie van allergische aandoeningen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Allergie is één van de meest voorkomende chronische ziekten en steeds meer mensen hebben er last van. In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking last van een allergie. In de praktijk zie je vaak dat de meeste mensen de klachten ten gevolge van een inhalatieallergie bagetaliseren onder het mom van ‘het is maar een snotneusje’. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat het wel degelijk impact kan hebben op je functioneren. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een slechte nachtrust, ziekteverzuim of zelfs tot het ontwikkelen van astma. Het is dan ook van groot belang om allergie vroegtijdig en goed te behandelen. Ons advies is dus om, wanneer je last hebt van allergieklachten, contact op te nemen met je huisarts voor een juiste diagnose.

Het resultaat van deze ingevulde online allergietest betreft een eerste indicatie of je mogelijk last hebt van een inhalatieallergie (allergische rinitis). De uitslag kan van toegevoegde waarde zijn wanneer je voor verder onderzoek contact opneemt met je huisarts. Deze online test is een afgeleide van een Duitse gevalideerde zelftest ‘Selbsttest Allergische Atemwegserkrankung’ welke is ontwikkeld door ALK-Abelló Arzneimittel GmbH in samenwerking met IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH.

Allergische mars

Afhankelijk van de leeftijd ziet men verschillende uitingsvormen van allergie. Wanneer deze uitingsvormen elkaar opvolgen spreken we van een allergische mars. Bij een baby staat voedselallergie vaak op de voorgrond met maagdarm- en/of huidklachten (eczeem). Bij jonge kinderen is eczeem een belangrijke uitingsvorm van allergie en tijdens de kleuterjaren kunnen kinderen vaker last van krijgen van luchtwegproblemen zoals bijvoorbeeld astma of een allergie voor huisstofmijten of voor gras- en/of boompollen (hooikoorts).

kind met astma

Belang van een vroegtijdige diagnose

Als andere leden binnen de familie ook allergieën hebben, is de kans groter dat dit ook bij je kind het geval is. Als het om de gezondheid van je kind gaat, is het van belang om zekerheid te krijgen! Door in een vroeg stadium de allergie te behandelen kan de ontwikkeling naar allergisch astma en andere allergieën, de allergische mars, mogelijk gestopt worden. Een vroegtijdige en correcte diagnose is daarom belangrijk. Je kind krijgt dan de juiste behandeling en kan gewoon zonder belemmeringen genieten van alle dagelijkse activiteiten zoals buiten spelen, sport, school etc.

Vind een allergie-specialist bij jou in de buurt!

Heb je last van een allergie? Wellicht dat een gespecialiseerd ziekenhuis of kliniek je hiermee kan helpen.

Let op: je hebt altijd een doorverwijzing van je (huis)arts nodig.

Behandelmogelijkheden voor een kind met allergie

Valerie heeft hooikoorts en heeft daar veel last van. Een kinderarts vertelt welke manieren mogelijk zijn om haar luchtwegallergie te behandelen.

Kan ik een allergie bij mijn kind voorkomen?

Wat je ook doet, je krijgt nooit de garantie dat je kind geen allergie zal ontwikkelen. Allergieën zitten vaak in de familie. Een kind waarvan één of beide ouders een allergie heeft, loopt een groter risico om zelf ook een allergie te ontwikkelen (in vergelijking met een kind van niet-allergische ouders). Als één van de ouders van het kind een allergie heeft, is er een kans van 30% dat het kind ook een allergie krijgt. Hebben beide ouders een allergie, dan loopt dit risico op tot meer dan 60%. Aan erfelijkheid kun je niets veranderen, maar er zijn wel dingen die je kunt doen om het risico op allergie bij je kind te verminderen. Geadviseerd wordt dat aanstaande moeders tijdens de zwangerschap en na de geboorte niet roken en zorgen dat hun kind niet aan sigarettenrook wordt blootgesteld. Het geven van borstvoeding in de eerste vier levensmaanden is aanbevolen, omdat moedermelk het immuunsysteem van het kind versterkt.

Laatst bewerkt 06/05/2021