Allergie testen

Hoe kun je op allergie testen?

Een allergietest toont aan of er sprake is van allergie en zo ja, waar je eventueel allergisch voor bent. Alleen een allergietest af laten nemen is niet voldoende om de diagnose te kunnen stellen. De uitslag van de test moet altijd gekoppeld worden aan de totale ziektegeschiedenis (anamnese) en eventueel aanvullend lichamelijk onderzoek.

Klachtenpatroon onderzoeken: de anamnese

Eén van de belangrijkste manieren die je arts kan gebruiken om allergie vast te stellen is de anamnese. De anamnese is het verhaal dat je aan je arts verteld en logischerwijs begint daar het onderzoek naar allergieën mee. Er worden vragen gesteld als: wanneer heb je last van klachten, is dat vooral ’s morgens of ‘s nachts? Waar heb je klachten, binnen- of buitenshuis, op het werk of thuis? Zijn je klachten gebonden aan een bepaald seizoen bijvoorbeeld het voorjaar of de zomer? Hoe lang heb je al last en hoe ernstig zijn de klachten? Daarnaast wordt er ook gekeken naar familiaire belasting, komt allergie meer in je familie voor en zo ja, bij wie? Wanneer je arts uit de anamnese aanleiding heeft om te denken aan allergie, zal er meestal aanvullend onderzoek gedaan worden in de vorm van een allergietest en/of lichamelijk onderzoek.

Online zelftest

Last van allergische rinitis?

Doe de online allergietest om een eerste indicatie te krijgen of je allergisch bent voor bijv. gras-, boompollen of huisstofmijten. Of wil je weten of je kind er last van heeft? Dan is deze test ook geschikt om als ouder in te vullen.

De online allergietest bestaat uit 4 vragen en zal ca. 2 minuten van je tijd in beslag nemen.

Deelname aan de test is volledig anoniem. Met de ingevulde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet gedeeld. Nadat je de test hebt afgerond, kun je de uitslag downloaden of naar jezelf mailen. Vervolgens kun je deze meenemen om, indien gewenst, met je arts te bespreken. De online allergietest geeft alleen een indicatie en is geen vervanging voor een bezoek aan je dokter.

Stap 1 van 4

Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar last gehad van de volgende klachten?

Zelden of nooit Regelmatig of vaak
Jeukende neus
Niezen, niesbuien
Waterige loopneus
Verstopte neus
Jeukende, branderige, rode ogen

Stap 2 van 4

Deze allergieklachten verergeren of ervaar je vooral …

Nee Ja
… in het voorjaar of in de zomer?
… in de buurt van grasvelden en/of bomen?
… in de buurt van dieren (kat, hond, paard etc.)?
… in de nacht, wanneer je op bed ligt?
… in een ruimte met vloerkleden of vloerbedekking?
… wanneer je bepaalde voedingsmiddelen eet?

Stap 3 van 4

Als je last hebt van klachten, hoeveel last ervaar je hiervan gedurende de dag?

Geef op de balk aan in welke mate de klachten van invloed zijn door de knop naar rechts of naar links te bewegen.

Weinig last Veel last

Stap 4 van 4

Is er in het verleden door een arts een allergie vastgesteld voor:

Nee Ja
Gras- en/of boompollen?
Huisstofmijt?
Dieren?
Voedingsmiddelen?
Andere allergie?

Uitslag online zelftest

Weinig last Veel last

Op basis van de gegeven antwoorden is de kans zeer gering dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Wanneer de symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus in de toekomst toenemen, kun je deze online test nog een keer herhalen.

Op basis van de gegeven antwoorden is de kans matig tot hoog dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Ervaar je last of verergering van symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus, neem dan hierover contact op met je huisarts. Je huisarts kan indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

Op basis van de gegeven antwoorden is er een hoge kans dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus kunnen van invloed zijn op je kwaliteit van leven en je beperken in je dagelijkse activiteiten. Neem contact op met je huisarts om je allergieklachten te bespreken. Vervolgens kan de huisarts indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

Op basis van de gegeven antwoorden is er een zeer hoge kans dat je last hebt van een inhalatieallergie (bijv. hooikoorts of huisstofmijtallergie). Symptomen zoals een loopneus, verstopte neus of jeuk rond de ogen/neus kunnen van invloed zijn op je kwaliteit van leven en je beperken in je dagelijkse activiteiten. Neem contact op met je huisarts om je allergieklachten te bespreken. Je huisarts kan indien nodig verder onderzoek doen en adviseren over eventuele behandeling.

LET OP!

Wees je ervan bewust dat deze online allergietest nooit een bezoek aan je huisarts kan vervangen. Voor verder onderzoek, het stellen van een goede diagnose of advies voor behandeling kun je het beste contact opnemen met je (huis)arts.

Verdere informatie

De incidentie van allergische aandoeningen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Allergie is één van de meest voorkomende chronische ziekten en steeds meer mensen hebben er last van. In Nederland heeft ongeveer 25% van de bevolking last van een allergie. In de praktijk zie je vaak dat de meeste mensen de klachten ten gevolge van een inhalatieallergie bagetaliseren onder het mom van ‘het is maar een snotneusje’. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat het wel degelijk impact kan hebben op je functioneren. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een slechte nachtrust, ziekteverzuim of zelfs tot het ontwikkelen van astma. Het is dan ook van groot belang om allergie vroegtijdig en goed te behandelen. Ons advies is dus om, wanneer je last hebt van allergieklachten, contact op te nemen met je huisarts voor een juiste diagnose.

Het resultaat van deze ingevulde online allergietest betreft een eerste indicatie of je mogelijk last hebt van een inhalatieallergie (allergische rinitis). De uitslag kan van toegevoegde waarde zijn wanneer je voor verder onderzoek contact opneemt met je huisarts. Deze online test is een afgeleide van een Duitse gevalideerde zelftest ‘Selbsttest Allergische Atemwegserkrankung’ welke is ontwikkeld door ALK-Abelló Arzneimittel GmbH in samenwerking met IGES Institut für Gesundheits- und Sozialforschung GmbH.

Lichamelijk onderzoek

Na de anamnese volgt eventueel een lichamelijk onderzoek. Bij het lichamelijk onderzoek kijkt een arts voornamelijk naar de organen die een rol kunnen spelen bij allergie. Zo kijkt hij naar de ogen (bijvoorbeeld roodheid), neus (verstopt of loopneus) en de huid (denk aan eczeem). Soms wordt er ook naar de longen geluisterd. Wanneer je arts na het lichamelijk onderzoek aanleiding heeft om te denken aan allergie, zal er meestal aanvullend onderzoek gedaan worden in de vorm van een allergietest.

Hoe kun je de diagnose allergie vaststellen?

Moet je vaak niezen of hoesten? Last van een loopneus of voel je je overdag vermoeid? Misschien heb je last van een allergie? De diagnose allergie kan je arts bijvoorbeeld vaststellen aan de hand van een uitgebreide anamnese en allergietest. Bekijk de video voor meer informatie.

Allergie testen: de mogelijkheden

Wanneer je arts ervoor kiest een allergietest uit te voeren, bestaan er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van welke allergie mogelijk een rol speelt, kan je arts bijv. kiezen voor een huidpriktest en/of een allergietest waarbij je bloed wordt onderzocht. Deze allergietesten zijn het meest gebruikelijk. Bij een contactallergie wordt vaak een epicutaantest gedaan. In beperkte mate komt soms nog wel eens een provocatietest voor. Hieronder lees je meer over de verschillende soorten allergietesten.

Allergie dokter

Skin Prick Test

De naam ‘Skin Prick Test’ zegt het al, dit is een huidpriktest om op allergie te testen. Er kan op veel soorten allergenen (stoffen waarvoor je mogelijk allergisch bent) getest worden. Bij deze huidpriktest wordt een druppel vloeistof op de huid van je onderarm gelegd die een allergeen bevat, bijvoorbeeld graspollen of huisstofmijt of van bepaalde voedingsmiddelen. Met een klein naaldje wordt een heel klein beetje vloeistof door de huid geprikt. Na een paar minuten kan er een bultje ontstaan en de huid kan jeuken en rood worden. Met de huidpriktest heb je al na 15 minuten zichtbaar bewijs waar je allergisch voor bent. Let op, een negatieve uitslag van de test hoeft niet altijd te betekenen dat er geen sprake is van allergie. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je allergisch bent voor een stof waar je niet op bent getest.

Benieuwd hoe een Skin Prick Test precies wordt afgenomen? Bekijk de video hieronder over de huidpriktest bij allergie.

De huidpriktest

Een huidpriktest is één van de methoden om de mogelijke oorzaak van (luchtweg)allergie aan te tonen.
Huidpriktesten mogen alleen onder supervisie van een arts worden uitgevoerd en de nodige waarschuwingen en voorzorgen dienen in acht te worden genomen. In deze video wordt stap voor stap getoond hoe een huidpriktest wordt uitgevoerd.

Bloedtest aan de hand van IgE

Allergie kan ook worden vastgesteld via een bloedtest door het meten van een soort eiwitten in het bloed: het immuunglobine van klasse E (IgE). Een andere, misschien meer bekende benaming, is RAST-test (radioallergosorbent-test). Wanneer je allergisch bent, zal er uit de bloedtest blijken dat deze specifieke IgE antilichamen worden aangemaakt in je bloed tegen de allergenen waarvoor je allergisch bent. Er wordt een buisje bloed afgenomen bij de huisarts of bij een prikpost, dat vervolgens wordt geanalyseerd in een (ziekenhuis)laboratorium. De uitslag van de bloedtest kan worden weergegeven in verschillende vormen: in ‘plusjes’, in klasse of in een getal. Een weergave in een getal is het meest nauwkeurig en wordt tegenwoordig steeds meer toegepast.

Intracutaantest

Intracutaan betekent ‘in de huid’. Bij een intracutaantest wordt een kleine hoeveelheid (0,1 ml) allergeenvloeistof met een dunne naald in de huid gespoten. Meestal gebeurt dit op de rug. Deze test is iets gevoeliger en nauwkeuriger dan de Skin Prick Test, maar de reactie die ontstaat, is dezelfde: een bultje, roodheid en jeuk van de huid. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Let wel op, de reactie houdt over het algemeen langer aan dan bij de huidpriktest.

Epicutaantest ook wel plakproef genoemd

Epicutaan wil zeggen: direct op de huid. Wanneer je arts denkt dat er sprake kan zijn van een contactallergie, kan hij of zij een plakproef doen. Bij dit onderzoek worden de ‘verdachte’ allergenen op de rug aangebracht met speciale pleisters die 48 uur op je huid moeten blijven zitten. Als nu blijkt dat je inderdaad allergisch bent, zal er een reactie op de bewuste plek ontstaan zoals roodheid, jeuk en soms zelfs blaren.

Provocatietest van de luchtwegen

Tijdens een provocatietest wordt de reactie van de luchtwegen gemeten na het inademen van een prikkelende stof. Dit kan een allergeen zijn of een algemene prikkelende stof zoals histamine. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan zoals benauwdheid of hoesten, tranende ogen, een loopneus en niezen.

Hooikoorts testen

Vind een allergie-specialist bij jou in de buurt!

Heb je last van een allergie? Wellicht dat een gespecialiseerd ziekenhuis of kliniek je hiermee kan helpen.

Let op: je hebt altijd een doorverwijzing van je (huis)arts nodig.

Laatst bewerkt 04/01/2022